Houtrotherstel

Bij een houtvochtgehalte van meer dan 20% kan houtrot ontstaan. Dit probleem kan versterkt worden door bouwkundige gebreken of achterstallig onderhoud. Liggende delen, windveren, rabatdelen, afdekkingen van dakkapellen, kopse kanten van het hout en boven- en onderzijde van deuren en ramen hebben het in ons klimaat extra zwaar te verduren. Vandaar dat aan deze delen extra aandacht besteed moet worden.

Zodra we houtrot of verwering constateren, zullen we aanbevelen deze plekken te herstellen. Door gebruik te maken van duurzame twee componenten reparatiemiddelen kan houtrot constructief worden aangepakt. Een methode waarmee we houtrot op verantwoorde wijze kunnen herstellen en het milieu ontzien. Kostbare vervanging van kozijnen en andere gevelelementen kan hiermee vermeden worden.

Klein timmerwerk

Indien de omvang van houtrot aanzienlijk is, en niet meer eenvoudig te herstellen door middel van twee componenten reparatiemiddelen, is het beter de aangetaste houtdelen compleet te vernieuwen. U hoeft daarvoor geen timmerman in de hand te nemen want ook klein timmerwerk nemen wij voor onze rekening. Wel zo handig!